Home Leven Cultuur Cultuurcel

Cultuurcel

Sinds 2015 heeft Arendonk naast de algemene vergadering van de cultuurraad een cultuurcel. De algemene vergadering van de cultuurraad is in de eerste plaats een informatief en participatief platform waarop verenigingen kunnen bouwen. De cultuurcel vergadert een tiental keer per jaar in kleine groep en denkt na over de verschillende aspecten van het cultuurbeleid. Deze “denktank” heeft tot doel cultuur (in de ruime zin van het woord) in Arendonk te adviseren en te activeren.

Enkele voorbeelden van wat kan worden besproken:

• Advies over opstart van een evenementenloket

• Hoe kan het gemeentebestuur buurtverenigingen beter ondersteunen?

• Moet de gemeente Arendonk deelnemen aan de ‘Kunstendag voor Kinderen’?

• Hoe kan het gemeentebestuur zijn culturele infrastructuur optimaal benutten?

• Wat leeft er in Arendonk?

• …

Samenstelling

De cultuurcel bestaat uit een 12-tal personen uit het brede culturele veld, met een afvaardiging uit het verenigingsleven, het onderwijs, deskundigen uit de cultuursector en geïnteresseerde individuen. De kandidaten van de cultuurcel worden bekrachtigd door de algemene vergadering van de cultuurraad. Het overleg wordt daarnaast aangevuld met de deskundige cultuur van de gemeentelijke administratie, de schepen van cultuur en evt. bibliothecaris die enkel een waarnemende stem hebben. Waar het onderwerp dat vereist, kan aan de groep ook (tijdelijk) een deskundige in een bepaald thema worden toegevoegd. Ook partners, zoals bv. horeca of middenstand, kunnen op die manier tijdelijk worden betrokken.

Heb je interesse om deel te nemen aan het overleg van de cultuurcel? Neem contact op met de cultuurdienst!