Home Leven Gezondheid

Gezondheid

Gezondheid

Gezonde gemeente

In navolging van het project ‘Zot van Gezond ondertekende het gemeentebestuur van Arendonk op 6 mei 2014 het charter ‘Gezonde Gemeente’. Met dit charter engageren we ons samen met het OCMW om de komende jaren verder werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid en gezondheid te integreren in de gemeentelijke werking.

Een goede gezondheid is immers goud waard. Een gezonde geest in een gezond lichaam, is de grootste deugd. Vandaar dat wij als gemeente het onze taak vinden om rond dit thema te werken.

In samenwerking met Logo Kempen engageert het gemeentebestuur zich om zowel sensibiliserende acties als projecten voor een gezond aanbod en een gezonde omgeving aan te bieden. Naast projecten en campagnes naar de brede bevolking toe, worden er ook voor het personeel acties uitgewerkt.

Eerdere acties:

• Beweegmoment met scholen, woonzorgcentrum, adviesraden en inwoners.

• Hartveilige gemeente ism Rode Kruis Arendonk: cursussen reanimatie voor sportclubs.

• Zilverwijzer voor senioren: Fit in je hoofd.

• Dienstfietsen voor korte verplaatsingen ism Deeltijds Onderwijs Arendonk.

• Orgaandonatie ism CM-kern.

• Sportdag voor personeel.

Alle acties rond Gezonde Gemeente zullen we promoten aan de hand van het label ‘Gezonde Gemeente Arendonk’. Zo kunnen we ook de zichtbaarheid van onze inspanningen rond gezondheid vergroten naar de burgers toe en dit extra in de verf zetten. Hou nauwlettend de website in het oog voor nieuwe initiatieven.

Meer info:

Andere gezondheidsitems

Op de andere pagina's in deze afdeling kan je op zoek gaan naar een adres van een huisarts, apotheker of andere mensen of diensten die verband houden met het gezondheidsgebeuren.