Home Leven Gezondheid

Gezondheid

Gezondheid

Gezonde gemeente

Het gemeentebestuur van Arendonk tekende op 6 mei 2014 het charter ‘Gezonde Gemeente’. Met dit charter engageren we ons samen met het OCMW om de komende jaren verder werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid en gezondheid te integreren in de gemeentelijke werking.

Een goede gezondheid is immers goud waard. Een gezonde geest in een gezond lichaam is de grootste deugd. Vandaar dat wij als gemeente het onze taak vinden om rond dit thema te werken.

 Het gemeentebestuur engageert zich om zowel sensibiliserende acties, als projecten voor een gezond aanbod en een gezonde omgeving aan te bieden.

 Naast projecten en campagnes naar de inwoners toe, worden er ook voor het personeel acties uitgewerkt.

 Eerdere acties:

  • Hartveilige gemeente in samenwerking met Rode Kruis Arendonk: reanimatiecursussen voor sportclubs
  • Zilverwijzer voor senioren: Fit in je hoofd
  • Dienstfietsen voor korte verplaatsingen in samenwerking met Deeltijds Onderwijs Arendonk
  • Orgaandonatie in samenwerking met de CM-kern
  • Sportdagen voor het gemeentepersoneel
  • Arendonk stopt met roken
  • Arendonk (be)weegt
  • Arendonk ontstrest

Alle acties in het kader van Gezonde Gemeentepromoten we aan de hand van het label ‘Gezonde Gemeente Arendonk’. Zo vergroten we ook de zichtbaarheid van onze inspanningen rond welzijn naar onze inwoners toe en zetten we dit extra in de verf. Volg ons op Facebook voor nieuwe initiatieven!

Andere gezondheidsitems

Op de andere pagina's in deze afdeling vind je meer informatie over de laatste projecten die lopende of georganiseerd zijn.