Home Leven Gezondheid Antigifcentrum

Antigifcentrum

Antigifcentrum

Met meer dan 50.000 oproepen per jaar is het Antigifcentrum nodig en nuttig. Sinds de oprichting in 1963 zijn vele honderdduizenden mensen verder geholpen door een ervaren artsenteam dat elke dag opnieuw, dag en nacht, paraat staat met deskundig telefonisch advies. En tot op de dag van vandaag stijgt het aantal oproepen.

Het Antigifcentrum is een stichting van openbaar nut, gesubsidieerd door het federaal Ministerie van Volksgezondheid in het kader van de dringende medische hulpverlening.

De artsen geven advies bij vergiftigingen en zijn daarvoor elke dag opnieuw, 24 op 24 uur bereikbaar.

Bij het Antigifcentrum worden alle samenstellingen van gevaarlijke producten gedeponeerd en confidentieel bewaard.

Het Centrum onderzoekt de omstandigheden waarin ongevallen plaatsvinden om ze zo te voorkomen.