Home Leven Gezondheid Preventieraad MEGA

MEGA

Wanneer een kind de leeftijd van 11 à 12 jaar bereikt, zal er langzaam maar zeker een nieuwe wereld voor hem of haar opengaan. Puberteit, een nieuwe school, nieuwe vrienden en ongetwijfeld ook vele nieuwe ontdekkingen. Op een dag kan je kind ook in contact komen met alcohol en drugs.

We willen daarom in de loop van het tweede trimester extra aandacht besteden aan de preventie van risicogedrag bij jongeren. Al meer dan 20 jaar slaan verschillende diensten (drugspreventieraad, politie, gemeentebestuur, basisscholen en CLB) de handen in elkaar om jouw kind hierop voor te bereiden met een lespakket waarin jongeren leren ‘Mijn Eigen Goed Antwoord’ te geven op allerlei invloeden van buitenaf. We willen de leerlingen leren hoe ze op een bewuste en verantwoorde manier kunnen omgaan met de uitdagingen waarvoor ze komen te staan, we willen hen leren hoe ze ‘nee’ kunnen zeggen.

Via een lessenpakket in het 6de leerjaar worden de leerlingen geoefend in:

  • herkennen van sociale druk en stress;
  • assertief reageren op ongewenste voorstellen en groepsdruk;
  • doeltreffend leren contacteren van hulpverleningsinstanties.

Ook als ouder of voogd heb je hierin een belangrijke rol. Daarom organiseren wij jaarlijks een informatieavond waarop we het project en verschillende soorten drugs uitleggen. De uitnodiging krijg je via een Arendonkse basisschool. Mocht je kind op een school buiten Arendonk zitten en wil je graag komen luisteren, laat dan even iets weten via welzijn@arendonk.be of 014 40 10 41.

Als afsluiter krijgen de kinderen de laatste vrijdagnamiddag voor de paasvakantie een MEGA-fuif.