Home Leven Gezondheid Werkgroep gezondheid

Werkgroep gezondheid

In de Werkgroep Gezondheid zetelen geïnteresseerden in welzijn en 1 of 2 afgevaardigden van volgende verenigingen/groepen: huisartsen, CM en De Voorzorg, KVG, sportraad, Femma Voorheide, Femma Centrum, KVLV, KWB, Beweging.net, OCMW, gemeentebestuur, Rode Kruis, Gezinsbond, Huis van het Kind …

Deze werkgroep brengt advies uit over gezondheidsvraagstukken en heeft tevens als doel de gezondheid van de Arendonkse bevolking te bevorderen. Hiertoe ondersteunen we onder meer preventiecampagnes en organiseren we allerhande gezondheidsacties.

De werkgroep komt een aantal keren per jaar samen om de lopende acties op te volgen en nieuwe doelstellingen te bekijken. De acties worden regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

De voorzitster en secretaris van deze werkgroep zijn ook afgevaardigd in de stuurgroep Gezonde Gemeente.

Zo heeft de werkgroep al verschillende zaken (mee) gerealiseerd en/of ondersteund: AED-toestellen, Arendonk aan tafel, Arendonk stapt, preventiecampagnes, Fit in ons hoofd, Lachen is gezond, plaatsing Mammobiel, caféborden, rookvrije klassen, valpreventie, zot van gezond …

Heb je de spreuken in het straatbeeld gezien?! Dit hebben wij ook georganiseerd om de mensen op een ludieke manier even te doen stilstaan bij onze mentale gezondheid. 

Iedereen kan zich kandidaat stellen om lid te worden en actief mee te werken met deze werkgroep.