Home Leven Huisvesting Rookmelders huurwoningen

Rookmelders huurwoningen geleidelijk verplicht

Op 1 januari 2013 treedt het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders in werking. Ook het bijhorende uitvoeringsbesluit van 6 juli 2012 wordt dan van kracht. Dat brengt met zich mee dat alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders.

Bovenop deze algemene bepaling is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien.

Voor verhuurders van sociale huurwoningen

Ouderdom sociale huurwoning

  •  Gebouwd vóór 1950 - vanaf 1 januari 2014
  • Gebouwd tussen 1950 en 1969 - vanaf 1 januari 2015
  • Gebouwd tussen 1970 en 1979 - vanaf 1 januari 2016
  • Gebouwd vanaf 1980 - vanaf 1 januari 2017

Voor verhuurders van private huurwoningen

Ouderdom private huurwoning

  • Gebouwd vóór 1945 - vanaf 1 januari 2016
  • Gebouw vanaf 1945 - vanaf 1 januari 2019

Voor vragen of opmerkingen kan u terecht bij dit e-mailadres.