Home Leven Huisvesting Verhuizen

Verhuizen

Wanneer u in Arendonk komt wonen of uw hoofdverblijfplaats in Arendonk wijzigt, moet u binnen acht dagen nadat de woning werd betrokken, aangifte doen bij de Dienst Burgerzaken.

Deze aangifte kan persoonlijk of schriftelijk, per fax met opgave van:

 • identiteit van de personen die verhuizen (naam, geboortedatum)
 • oud adres
 • nieuw adres
 • beroep
 • tijdstip waarop men bereikbaar is voor de vaststelling van uw nieuwe hoofdverblijfplaats door de buurtagent

Na de vaststelling van de nieuwe hoofdverblijfplaats door de buurtagent ontvangt u van de Dienst Burgerzaken een uitnodiging om de identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van de motorvoertuigen te laten aanpassen.

Te verwittigen na verhuis

 • de kabelmaatschappij
 • de nutsbedrijven
 • het ziekenfonds, de sociale verzekeringskas, het kinderbijslagfonds
 • de telefoonmaatschappij
 • de werkgever
 • de werkwinkel, bij werkloosheid
 • de RVA, bij werkloosheid
 • de uitbetalingsinstelling, bij werkloosheid
 • de pensioenkas, indien pensioengerechtigd
 • de verzekeringsinstellingen
 • de bankinstelling
 • de distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • de verenigingen waarvan men lid is
 • de post
 • ...