Home Leven Jeugd

Jeugd

Jeugd

De jeugddienst maakt deel uit van de vrijetijdsdienst van de gemeente. Die vind je aan de 'blauwe balie'.

Eén van de belangrijkste taken van de jeugddienst is de organisatie van eigen vakantiewerkingen zoals Grabbelpas en speelpleinwerking Speelvogels.

De jeugddienst volgt de werking van de jeugdraad op en biedt de lokale jeugdwerkinitiatieven de nodige ondersteuning. Ook het fuifbeleid, mede-toezicht op het onderhoud en de aanleg van speelterreintjes, diverse subsidies voor jeugd en nog heel wat andere zaken behoren tot het takenpakket.

Om de zes jaar zorgt de jeugddienst er mee voor dat belangrijke doelstellingen en acties voor kinderen en jongeren worden opgenomen in het gemeentelijk meerjarenplan.