Home Leven Jeugd Fuiven Aanvraag

Aanvraag festiviteiten

Wie in de gemeente Arendonk een fuif of een ander evenement wenst te organiseren moet minstens 2 maanden vooraf een meldingsformulier festiviteiten indienen. Voor evenementen in zaal gaat het om een meldingsplicht, voor organisaties in openlucht of in tent dient een vergunning te worden afgeleverd.

Met het meldingsformulier festiviteiten kan de organisator ook een vergunning sterke drank aanvragen. Voor “gewone” alcoholische dranken (bieren en wijnen) is geen vergunning nodig, voor sterkedrank (ook fruitjenevers, cocktails op basis van sterke drank, breezers, alcoholpops,…) is wel een vergunning vereist, af te leveren door de gemeente.

Bij een geluidsniveau tot 85 dB(A) hoeft geen afwijking van de geluidsnorm te worden aangevraagd. We spreken dan slechts over achtergrondgeluid, onvoldoende voor een fuif. Wie een fuif organiseert zal dus steeds een afwijking van de geluidsnorm moeten aanvragen, ook via het meldingsformulier festiviteiten. Het afleveren van een vergunning voor afwijking van de geluidsnorm is een bevoegdheid van het schepencollege.

Op het meldingformulier wordt ook gevraagd naar toezicht op je fuif. Grote fuiven zullen misschien de voorkeur geven aan erkende professionele security. Daar hangt een kostenplaatje aan vast waar je mogelijk een deel van terug kan krijgen via een gemeentelijke subsidie. Toezicht door eigen vrijwilligers mag ook.