Home Leven Jeugd Fuiven Alcohol op je fuif

Alcohol op je fuif

Alcohol schenken op je fuif of evenement, het hoort er bij, maar enige voorzichtigheid is geboden. Zo mag je geen alcohol aanbieden of verkopen aan bezoekers beneden de 16 jaar. Bied je sterke drank aan op je evenement of cocktails, breezers,... waarin sterke drank is verwerkt, denk er dan aan dat deze dranken niet mogen worden aangeboden aan minderjarigen (jonger dan 18).

De jeugddienst stelt polsbandjes ter beschikking voor organisatoren van fuiven. D.m.v. de bandjes in twee verschillende kleuren, kan je controle uitoefenen op deze reglementering.

Meer over de polsbandjes en de wetgeving omtrent het schenken van alcohol, maar ook de naleving van het rookverbod en de aankoop van oordopjes via de jeugddienst, vind je in de download bij deze pagina.

Downloads