Home Leven Jeugd Fuiven Promotie

Promotie

Promotie van een fuif kan op tal van manieren, zeker ook d.m.v. affiches.
Arendonk beschikt over een 15-tal aanplakplaatsen in het straatbeeld, voornamelijk zuilen. Maar let op, je mag daarop niet zelf plakken.
Affiches kunnen tegen betaling van een retributie worden afgegeven aan het onthaal van het gemeentehuis en worden aangebracht door de gemeentelijke diensten. Hou er ook rekening mee dat de affiche aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

De gemeentelijke bepalingen wat het aanbrengen van affiches en andere publiciteit op, boven en langs openbare wegen betreft, zijn opgenomen in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP) van onze politiezone, in hoofdstuk 1 van deel B specifiek voor Arendonk.

In de gemeente staan ook 5 aankondigingspanelen, vooral langs de invalswegen. Verenigingen kunnen per paneel een beschilderde plank aanbrengen. Waaraan moet worden voldaan lees je ook in het UGP.

Andere ideetjes om de fuif van jouw vereniging te promoten:

  • Uitdelen van strooibriefjes (bv. op andere fuiven).
  • Vrijkaarten uitdelen.
  • Jouw fuif laten omroepen op andere fuiven.

Downloads