Home Leven Jeugd Grabbelpas

Grabbelpas

Grabbelpas

Wat is een Grabbelpas?

De Grabbelpas is een persoonlijk documentje waarmee je tijdens de schoolvakantie aan tal van activiteiten kan deelnemen. De jeugddienst werkt de activiteiten uit en jij kiest zelf met welke je mee zal doen.

Een Grabbelpas kan je bij de jeugddienst krijgen voor maar 2,50 euro. Belangrijk is dat je zeker je naam, voornaam, geboortedatum, adres en bereikbare telefoonnummers weet als je een pasje komt halen. Houders van een Arendonkse vrijetijdspas krijgen 50% korting. Bekijk hier of je in aanmerking komt voor een vrijetijdspas.

Wie mag er Grabbelpassen?

Iedereen van 6 t.e.m. 15 jaar (of 6 jaar wordt dit jaar) kan een Grabbelpas krijgen. Per activiteit op het plaatselijk programma wordt bekeken voor welke leeftijd ze geschikt is.

Zo kan het zijn dat er een activiteit aan 6 tot 9-jarigen wordt aangeboden, een andere aan 8 tot 12-jarigen en nog een andere aan 10 tot 15-jarigen,…. Lees vooraf het programma grondig door en let op de vermelde leeftijdscategorie.

Ook kinderen van buiten Arendonk kunnen in Arendonk een Grabbelpas krijgen. Als er bijvoorbeeld een vriendje of vriendinnetje op bezoek komt uit een ander dorp, dan kan ook hij/zij inschrijven voor de activiteiten in Arendonk op vertoon van een Grabbelpas.

Wat krijg je voor je Grabbelpas?

Alle kinderen die een Grabbelpas krijgen, ontvangen ineens het plaatselijk programma voor de paasvakantie. Het programmaboekje voor de zomervakantie wordt je tijdig bezorgd.

Het plaatselijk programma

Het plaatselijk programma bestaat uit een lijst van activiteiten georganiseerd door de jeugddienst.

De activiteiten zijn soms gratis of worden aangeboden aan een zo laag mogelijke prijs.

De activiteiten gaan door in lokalen, refters, … van gemeentelijke gebouwen. Daarnaast worden ook speelpleinen en lokalen van verenigingen gebruikt.

Grabbelpassers geraken zelf steeds op eigen kracht ter plaatse. Bij een Grabbelpasactiviteit op grote afstand zal er vervoer voorzien zijn vanuit een afgesproken vertrekplaats.

Stel zelf mee het programma samen!  
Bezorg tijdig jouw voorstellen aan de jeugddienst en wie weet wordt de door jou verzonnen activiteit opgenomen in een volgend programma.

Hoe moet je inschrijven?

Voor alle Grabbelpasactiviteiten schrijf je op voorhand in, tenzij anders vermeld.

Inschrijven kan via https://reservaties.arendonk.be. Wie niet over een computer beschikt kan terecht bij de dienst Vrije Tijd. In het Grabbelpasprogramma staan steeds de exacte info, inschrijvingsdata en -tijdstippen.

Wie nog niet geregistreerd is, doet dit best op voorhand zodat je op het moment van de inschrijvingen direct aan de slag kan gaan.

Een handleiding voor het online registreren en inschrijven vind je onderaan deze pagina.

Moet je afmelden?

Wanneer je niet kan komen naar een activiteit meld je jezelf af bij de jeugddienst. De vraag is groter dan het aanbod. Daarom vragen wij om de inschrijving voor een activiteit goed te overwegen en te plannen.

Doe je de afmelding 10 dagen op voorhand, dan krijg je het inschrijvingsgeld terug. Ben je ziek en kan je niet tijdig afmelden, dan kan je een doktersbriefje binnenbrengen bij de jeugddienst en krijg je alsnog het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Personen die misbruik maken door zich in te inschrijven maar niet komen opdagen, kunnen worden uitgesloten voor een volgende activiteit.

Een activiteit kan uitzonderlijk afgelast worden mochten er te weinig inschrijvingen zijn. Dat wordt zo snel mogelijk na de inschrijvingsdag besloten en meegedeeld aan de toch ingeschreven Grabbelpassers.

Wat moet je meebrengen?

In dit programmaboekje staat er per activiteit, onderaan, vermeld wat er best meegebracht wordt. Bij twijfel kan je de jeugddienst contacteren.

De Grabbelpas hoef je niet mee te brengen (tenzij anders vermeld) want de monitoren krijgen een lijst met ingeschreven Grabbelpassers.

Wanneer ben je verzekerd?

De eigenaars van een Grabbelpas zijn verzekerd voor de Grabbelpasactiviteiten die georganiseerd worden door de jeugddienst. Dit zijn bijna alle activiteiten van het plaatselijk programma.

Een individuele verplaatsing naar de plaats van de activiteit wordt hier niet bij inbegrepen.

Anderzijds is de Grabbelpasser wel verzekerd als er in het programmaboekje wordt afgesproken om samen te komen en er vanaf de samenkomst iets gebeurt.

Bijvoorbeeld

  • Er is een activiteit gepland in GBS de Voorheide en de Grabbelpasser valt met de fiets onderweg naar de activiteit (= niet verzekerd).
  • Voor de surfactiviteit wordt er gezamenlijk naar Dessel gefietst. Een kind valt tijdens de rit heen – terug (= verzekerd).

De deelnemers moeten steeds de richtlijnen van de organisatoren en begeleiders respecteren.

Fiscale attesten

De betaalde kosten voor deelname aan activiteiten komen in aanmerking voor belastingaftrek. Voorwaarde is dat de deelnemer nog geen 12 jaar was op de dag van de activiteit én er effectief werd deelgenomen.

Het attest voor de deelnames van dit jaar wordt volgend voorjaar verstuurd.