Home Leven Jeugd Subsidies

Subsidies

Jeugdwerkinitiatieven die deel uitmaken van de Arendonkse jeugdraad kunnen aanspraak maken op een aantal gemeentelijke subsidies.

Enkele van deze subsidies zijn niet exclusief voor jeugdwerkinitiatieven. Zo kan iedere jongere het deelnamegeld van een cursus animator in het jeugdwerk deels terugbetaald krijgen. De toelage voor het inzetten van security bij de organisatie van een jeugdfuif kan door iedere Arendonkse vereniging worden aangevraagd. Uiteraard dient steeds te worden voldaan aan de bepalingen opgenomen in de betreffende reglementen.