Home Leven Jeugd Subsidies Kampsubsidie

Kampsubsidie

Jeugdwerkinitiatieven die op kamp gaan kunnen aanspraak maken op een kampsubsidie.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor het einde van het kalenderjaar waarin het kamp heeft plaatsgevonden.  Een lijst van leden en leiding, alsook een kopie van de huurovereenkomst van de kampplaats dienen bij de aanvraag te worden gevoegd.

Voor het aanvraagformulier verwijzen we naar het e-loket.