Home Leven Jeugd Subsidies Ledenwerving

Ledenwerving

Jeugdwerkinitiatieven die een vorm van ledenwerving organiseren en daarbij kosten maken, kunnen een toelage als tegemoetkoming van de gemaakte kosten aanvragen. De subsidie bedraagt nooit meer dan de aangetoonde uitgaven, met een maximum van 125,00 EUR per jaar. Aanvragen dient te gebeuren voor 15 oktober volgend op de ledenwerving.