Home Leven Jeugd Subsidies Security jeugdfuif

Security jeugdfuif

Arendonkse verenigingen kunnen bij het organiseren van een vrij toegankelijke jeugdfuif een toelage aanvragen voor het inzetten van een erkende bewakingsfirma. Er kan slechts één aanvraag per kalenderjaar worden ingediend. De toelage bedraagt maximum de helft van de gemaakte kost met een maximum van 300,00 EUR.