Home Leven Jeugd Subsidies Vormingssubsidie

Vormingssubsidie

Jongeren kunnen genieten van een vormingssubsidie wanneer zij een cursus animator in het jeugdwerk volgen. Ook andere vorming komt in aanmerking voor vormingssubsidie op voorwaarde dat het nut voor de erkende jeugdvereniging waarvan de aanvrager lid is kan worden aangetoond.

Aanvragen kan door een door de organisator afgeleverd attest van deelname in te dienen voor 15 oktober, op voorwaarde dat daarop de benodigde gegevens voor een correcte terugbetaling zijn vermeld, zoniet dient gebruik te worden gemaakt van het formulier 'aanvraag vormingssubsidie'. De subsidie bedraagt maximum 75% van het cursusbedrag.