Home Leven Kinderopvang Tarieven

Tarieven kinderopvang

De prijs voor kinderopvang

In Arendonk betaal je bij de grote meerderheid van de kinderopvanginitiatieven volgens het inkomenstarief: een prijs op basis van je inkomen en gezinssamenstelling. Je kan hiervoor online een ‘attest inkomenstarief’ aanvragen. De kinderopvanginitiatieven of het Loket Kinderopvang kunnen je hierbij helpen!

Als je denkt dat kinderopvang voor jou onbetaalbaar is, zoeken we samen met jou naar een oplossing. Je kan hiervoor terecht in het Sociaal Huis tijdens de openingsuren (maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur). 

 

Bij specifieke situaties kan je een individueel verminderd tarief aanvragen:

 

1. 25% vermindering op het berekend inkomenstarief met als minimum 5,15 euro/dag als jij of de inwonende persoon:

 • Een invaliditeitsuitkering hebt
 • Een voltijdse werkloosheidsvergoeding ( minstens 6 opeenvolgende maanden ) of een faillissementsuitkering krijgt
 • Het voordeel van de vrijstelling sociale bijdragen geniet voor minstens een periode van 12 maanden
 • Een vermindering van het arbeidsinkomen met minstens 50% hebt
 • Gedurende minstens 12 maanden een vermindering van sociale bijdragen als zelfstandige hebt

  Opmerking: het voordeel mag niet vervat zijn in de aanvankelijke berekening van het inkomstentarief.

2. 5,15 euro/dag: als je leefloongerechtigde bent zonder opleidingstraject bij VDAB

 

3. 3,09 euro/dag:

 • Als je leefloongerechtigde bent met een opleidingstraject bij VDAB
 • Als het gezamenlijk inkomen van je gezin lager is dan 16.215,64 euro en jij of een ander gezinslid een inburgeringstraject volgt
 • Als het gezamenlijk inkomen van je gezin lager is dan 16.215,64 euro en jij en de andere inwonende minstens een arbeidscontract hebben van 19u/week

 

4. 1,62 euro/dag:

 • Als jij en de inwonende personen in het kader van een asielprocedure materiële en medische hulp genieten
 • Als jij een attest vraagt voor een pleegkind
 • Minderjarige tienermoeder bij de start van de opvang of de datum van de aanvraag van een herberekening

 

Als het financieel onmogelijk is om het inkomenstarief of verminderd tarief te betalen kan de sociale dienst van het OCMW een afwijkend tarief bepalen en heeft daarbij 3 mogelijkheden:

 • 50% van het berekende inkomstentarief
 • 5,15 euro/dag
 • 1,62 euro/dag

Het OCMW zal dit toekennen op basis van een uitgebreid financieel onderzoek waarbij jij volgende zaken minimum moet voorleggen:

 • Inkomstenbewijzen ( loonfiches, attesten van je uitkering… ) van de voorbije 3 maanden.
 • Je huurcontract of aflossingstabel van je hypotheeklening
 • De kosten van nutsvoorzieningen ( elektriciteit, gas, factuur Pidpa, internet… )
 • De uittreksels of een door de bank bevestigde outprint van de bankverrichtingen van de 3 maanden voorafgaand aan je aanvraag.