Home Leven Milieu Afvalbeheer

Afvalbeheer

De milieudienst doet de administratieve afhandeling van het gemeentelijke afvalbeheer. Het containerpark en de gemeentelijke ophaalrondes vallen onder deze bevoegdheden. Voor de ophaalrondes die verzorgd worden door de intercommunale IOK dient u zich te wenden tot de gratis IOK afval infolijn (014 56 27 75). Voor restafval en GFT kan u terecht bij de gratis Diftar Informatielijn 0800 97 687. U kan zich ook registreren op www.mijndiftar.be

Ophaalrondes georganiseerd door gemeente: oude metalen, grof vuil.

Ophaalrondes georganiseerd door IOK: Diftar, restafval en GFT, PMD, papier en karton.