Home Leven Milieu Asbest

Asbest: wat te doen?

Asbest

Asbest werd vroeger veel gebruikt, in zeer uiteenlopende toepassingen. Mogelijk ook in of om jouw woning. Bijvoorbeeld in cementgolfplaten, in dakleien, in gevelleien of in bloembakken. Het is immers een veelzijdig materiaal met uitstekende kwaliteiten.

Maar na enige tijd ontdekte men dat het inademen van asbestvezels ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Gevolgen die pas jaren later aan het licht komen. Vandaar dat gebruik en hergebruik van asbest en materiaal dat asbest bevat sinds 1998 verboden zijn.

 

Moet je je nu meteen zorgen maken?

Nee. Asbesthoudend materiaal levert vooral gevaar op als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt. Als je thuis ergens asbesthoudend materiaal aantreft, reageer dan niet overhaast, maar analyseer de situatie aandachtig. Hoe groot is het risico dat er asbestvezels vrijkomen? Gaat het om hechtgebonden asbest in goede staat? In dat geval is het risico minimaal en kan je alles gerust laten zitten. Gaat het daarentegen om ongebonden asbest of hechtgebonden asbest in slechte staat? Dan is het tijd om maatregelen te treffen.

In de brochure onderaan deze pagina vind je alle informatie over asbest. Het is een leidraad om oordeelkundig om te gaan met asbest en zo onnodige gezondheidsrisico’s te vermijden. Tref je ergens asbest aan, reageer dan niet te snel. Lees aandachtig deze brochure: hierin staan nuttige tips om veilig met asbest om te gaan.

 

Waar kan je met je asbestafval terecht?

In het containerpark kan je terecht met asbesthoudend bouw- en sloopafval. De eerste 10 golfplaten of hun equivalent per gezin per jaar zijn gratis. Bijkomende hoeveelheden zijn betalend, dit kost 3,00 euro per geschatte m². Meer informatie over het containerpark en de openingsuren vind je hier.

 

Meer informatie?

Downloads