Home Leven Milieu Diftar

Diftar

Sinds januari 2008 gebeurt de ophaling van restafval en GFT volgens het DIFTAR systeem. DIFTAR is de afkorting van gedifferentieerd tarief en past het eerlijke principe “de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart” toe. Daarom wordt het afval gewogen.

 

Ieder gezin heeft een container voor restafval (grijs). U heeft de keuze tussen een gewone container van 120 liter of een grote container van 240 liter (via de gratis Diftar Informatielijn op 0800 97 687). Een kleine container van 40 liter kan enkel aangevraagd worden (via het onthaal van het gemeentehuis) voor appartementen, studio’s, aaneensluitende bebouwing, serviceflats, bejaardenwoningen en huizen verder dan 150m afgelegen van de reguliere ophaalronde.

Indien gewenst kan u ook een Diftar-container voor GFT (groen) nemen. Het standaard formaat is 120 liter. Een kleine container van 40 liter kan enkel aangevraagd worden (via het onthaal van het gemeentehuis) voor appartementen, studio’s, aaneensluitende bebouwing, serviceflats, bejaardenwoningen en huizen verder dan 150m afgelegen van de reguliere ophaalronde. Een GFT-container via Diftar is niet verplicht. Indien u zelf composteert, kan u de groene Diftar-container opzeggen via de gratis Diftar Informatielijn op 0800 97 687.

 

Elk gezin moet voorafgaandelijk een voorschot storten op de DIFTAR-rekening van de gemeente.

De eerste betalingsuitnodiging bedraagt 70 EUR per aansluitpunt. Bij elke lediging van de container wordt een bedrag van dit saldo afgetrokken: 0,20 EUR per kg restafval en 0,10 EUR per kg GFT.

Er wordt maandelijks ook een vast bedrag afgehouden: 3,00 EUR voor een restafvalcontainer en 1,50 EUR voor een GFT-container indien je die hebt. Van zodra het saldo onder het drempelbedrag van 10 EUR komt, wordt een nieuwe betalingsuitnodiging verstuurd. Dat bedrag is berekend op basis van jouw gemiddeld verbruik de laatste 3 maanden, zodat je ongeveer 1 jaar toekomt. Op elke betalingsuitnodiging staat een gedetailleerd overzicht van alle ledigingen.

De gemeente voorziet een toelage van 20 EUR per jaar voor elk kind dat op 1 januari jonger is dan 3 jaar. Deze toelage wordt automatisch toegekend. De gemeente voorziet ook een toelage van 30 EUR per jaar voor personen die om medische redenen een grotere afvalproductie hebben. Deze toelage moet aangevraagd worden (met een doktersattest) op het onthaal van het gemeentehuis.

 

Met al je vragen over DIFTAR kan je terecht op de gratis Diftar informatielijn 0800 97 687 op weekdagen van 8.30 u tot 17.00 u. Vanuit het buitenland: +32 14 56 24 06.

Per e-mail is de Diftar informatielijn te bereiken via diftar@iok.be.

U kan zich ook registreren op www.mijndiftar.be.