Home Leven Milieu Milieuvergunning: Vlarem

Milieuvergunning: Vlarem

Voor het uitbaten van industriële gebouwen, landbouwbedrijven, schrijnwerkerijen e.d. is een milieuvergunning vereist.

Bij het indienen van de bouwaanvraag dient u onmiddellijk een milieuvergunning aan te vragen aangezien zonder milieuvergunning de bouwvergunning niet rechtsgeldig is.