Home Leven Milieu Overwelvingen

Overwelvingen

Voor het overwelven van een baangracht of waterloop dient u vooraf contact op te nemen met de technische dienst van het gemeentebestuur. Zij zullen u nadere bijzonderheden over de te volgen procedure en de praktische uitvoering meedelen.