Home Leven Milieu Ratten

Ratten

Ratten

Er worden meer en meer waarnemingen gedaan van ratten. Heb je zelf ratten gezien in je tuin of ondervind je overlast van ratten? Als de ratten zich op openbaar domein bevinden, bijvoorbeeld in of in de buurt van een baangracht of waterloop, mag je daarvoor het gemeentebestuur contacteren.

Op privaat terrein is iedereen echter bij wet verplicht om zelf de bruine rat te bestrijden (Koninklijk Besluit van 19 november 1987). Dit is niet zonder reden:

 • Ze kan heel wat ziekten overbrengen (o.a. via haren, uitwerpselen en urine).
 • Ze veroorzaakt veel schade, zowel aan infrastructuur (isolatiemateriaal, kabels ...) als aan (voeder)gewassen.
 • Ze plant zich erg snel voort en heeft amper natuurlijke vijanden. Zestig jongen per jaar is voor een vrouwtje niet uitzonderlijk.

Voorkomen is beter dan genezen
Met enkele handige tips kan je vermijden dat de bruine rat zich op jouw perceel gaat vestigen:

 • Ruim regelmatig op.
 • Stapel verpakte veevoerders op een palet, los van de muur.
 • Gebruik zo veel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van voeder.
 • Verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken of containers.
 • Zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil.
 • Vermijd lekkende kranen en leidingen en zorg dat er geen waterplasjes achterblijven.
 • Zorg ervoor dat toegangen tot gebouwen en rioleringen worden afgesloten.
 • Strooi geen kippenvoer op de grond, maar in een voerbakje en neem dit ’s avonds weg.

Als preventiemaatregelen echter niet volstaan, is bestrijding noodzakelijk. De bruine rat kan bestreden worden met vallen en klemmen maar dat is door hun schuwheid erg moeilijk. Daarom wordt het gebruik van chemische middelen bij de bestrijding van de bruine rat nog toegelaten.

Verantwoord omgaan met gifstoffen
Chemische bestrijdingsmiddelen zoals rattenvergif zijn gevaarlijk voor mens en milieu, de stoffen zijn immers gemaakt om te doden. Het is dan ook belangrijk om het vergif afgeschermd te plaatsen, bijvoorbeeld in een “rattenbak”.

Binnenshuis wordt best vergif in de vorm van graantjes gebruikt. Buiten en langs waterlopen of in riolen worden best “waterbestendige” gifblokken gebruikt. De hoeveelheid giflokaas moet goed afgemeten zijn. Het is beter om kleine hoeveelheden op verschillende plaatsen te leggen gedurende een lange periode, dan één grote hoeveelheid in één keer.

Deze producten zijn verkrijgbaar in doe-het-zelf zaken en tuincentra. De gemeente Arendonk verkoopt geen verdelgingsmiddelen.

Meer info
Flyer 'In de rats' - Provincie Antwerpen