Home Leven Milieu Subsidies

Subsidies

De gemeenteraad van Arendonk heeft een gemeentelijk subsidiereglement natuurontwikkeling en biodiversiteit goedgekeurd.

Vanaf 2014 kan het gemeentebestuur subsidies verlenen m.b.t. natuurontwikkeling en biodiversiteit, gaande over volgende onderwerpen:

  • Bewoonde zwaluwnesten
  • Imkers
  • Initiatieven natuurontwikkeling en biodiversiteit

Het subsidiereglement en het aanvraagformulier voor de subsidie kan je onderaan in de downloads terug vinden.

 

Naast de gemeentelijke subsidies is er sinds kort ook een subsidie speciaal voor landbouwers vanuit de Vlaamse overheid.

De subsidie heeft tot doel om landbouwers te vergoeden voor de verminderde inkomsten en de extra inspanningen die ze leveren als ze ter bescherming van nesten en kuikens van de bruine en grauwe keikendief, de kwartelkoning en de velduil een perceel of een gedeelte van een perceel pas na de gebruikelijke datum maaien of oogsten.

Meer informatie en het aanvraagformulier kan je onderaan in de downloads terug vinden.