Home Leven Milieu Vergunningen Kapvergunningen

Kapvergunningen

De wetgeving i.v.m. het verwijderen van bomen en struiken is uiterst complex. Ze is onder meer afhankelijk van de boomsoort, de ouderdom van de begroeiing en de situering op het gewestplan. Vooraleer over te gaan tot het verwijderen van bomen of struiken neemt u best contact op met de gemeentelijke milieudienst.