Home Leven Milieu Vergunningen Milieuvergunningen

Milieuvergunningen

Milieuvergunningen zijn de door de Vlarem milieuwetgeving opgedeeld in 3 cat. Vergunningen van 2de en 3de klasse dienen aangevraagd op de milieudienst. Voor milieuvergunningen klasse 1 organiseert de gemeente het openbaar onderzoek. Deze dienen aangevraagd te worden bij het provinciebestuur, Kon. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.