Home Leven Onderwijs Basisonderwijs

Basisonderwijs

Basisonderwijs

Onze gemeente telt 4 basisscholen,verspreid over 6 verschillende vestigingen.

Zowel het gemeentelijk, gemeenschaps- als vrije onderwijs zijn mogelijk in Arendonk.

 

Beste ouder,

In België is er vrije schoolkeuze. Dit betekent dat u als ouder vrij mag kiezen naar welke school u uw kind stuurt. In Arendonk kennen we drie onderwijsnetten: vrij onderwijs (Basisschool Sint-Clara), gemeenschaps-(Talentenschool Atlantis) en gemeentelijk onderwijs (Sint-Jan en Voorheide).

Op elke school dient de capaciteit bepaald te worden. Die capaciteit is het aantal leerlingen dat de school als maximaal aantal leerlingen ziet, zonder de goede werking te belasten. Elke school op het grondgebied van Arendonk dient deze capaciteit dan ook vast te leggen en kenbaar te maken. Meer gegevens kan u vinden op de websites van de verschillende scholen.

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven. Doch zijn er ook voorrangsregels vastgelegd.

Welke zijn dan de voorrangsgroepen?

• Leerlingen van dezelfde leefeenheid, maw broers en zussen van leerlingen die reeds ingeschreven zijn.

• Kinderen van personeel, maw kinderen van mensen die op het ogenblik van de inschrijving een overeenkomst hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen.

Wanneer mag men dan inschrijven?

• De inschrijvingsperiode voor voorrangsgroepen start op 1 september van het voorgaande schooljaar.

• Behoor je niet tot een voorrangsgroep, dan starten de inschrijvingen vanaf 16 september, van het voorgaande schooljaar.

 Het gemeentebestuur wenst u en uw kind veel succes bij het nemen van deze nieuwe stap!

Contact

Locaties