Home Leven Openbare Werken Broekstraat

Broekstraat

Opdrachtgever: Aquafin NV subsidie riolering: VMM

Studiebureau: Arcadis
Dossier is in aanbesteding, maar nog niet toegewezen.Offertes zijn nog in onderzoek
Uitvoering: 2018, zodra er over de planning zekerheid is zal een infovergadering voor alle bewoners georganiseerd worden.

Het gemeentebestuur besliste om alle nutsleidingen ondergronds te brengen. Die werken (in opdracht van Eandis)kunnen ten vroegste aanvangen op 01/06/2018. De eigenlijke rioleringswerken zullen vermoedelijk in augustus 2018 aanvangen. 

Over het hele tracé van de Broekstraat wordt riolering aangelegd en de wegenis wordt vernieuwd. Het afvalwater (DWA) wordt naar de bestaande riolering van de Akkerstraat geleid. In de landbouwzones worden de grachten geherwaardeerd. In de bebouwde zones worden wadi’s (Water Afvoer Door Infiltratie) aangelegd in de berm.