Home Leven Openbare Werken Broekstraat

Broekstraat

Alle actuele info over dit project is raadpleegbaar op de website van Aquafin: https://www.aquafin.be/nl-be/mijn-omgeving/arn3005

Opdrachtgever: Aquafin NV subsidie riolering: VMM

Studiebureau: Arcadis

Aannemer: Huijbregts Infra

Uitvoering: Startdatum donderdag 16 augustus 2018. De werken zullen 11 maanden duren.

Het gemeentebestuur besliste om alle nutsleidingen ondergronds te brengen. Die werken (in opdracht van Eandis) starten op maandag 11 juni 2018. 

Over het hele tracé van de Broekstraat wordt riolering aangelegd en de wegenis wordt vernieuwd. Het afvalwater (DWA) wordt naar de bestaande riolering van de Akkerstraat geleid. In de landbouwzones worden de grachten geherwaardeerd. In de bebouwde zones worden wadi’s (Water Afvoer Door Infiltratie) aangelegd in de berm.

Verkeersmaatregelen Fase 1: van 20 augustus 2018 tot 31 januari 2019

  • Afsluiten van Broekstraat tussen Akkerstraat en Nieuwedijk voor al het doorgaand verkeer.
  • Er wordt een omleiding ingesteld langs Saren en Houwendijk.