Home Leven Openbare Werken Broekstraat

Broekstraat

Alle actuele info over dit project is raadpleegbaar op de website van Aquafin: https://www.aquafin.be/nl-be/mijn-omgeving/arn3005

Opdrachtgever: Aquafin NV subsidie riolering: VMM

Studiebureau: Arcadis

Aannemer: Huijbregts Infra

Uitvoering: Startdatum donderdag 16 augustus 2018. De werken zullen 11 maanden duren.

Het gemeentebestuur besliste om alle nutsleidingen ondergronds te brengen. Die werken (in opdracht van Eandis) starten op maandag 11 juni 2018. 

Over het hele tracé van de Broekstraat wordt riolering aangelegd en de wegenis wordt vernieuwd. Het afvalwater (DWA) wordt naar de bestaande riolering van de Akkerstraat geleid. In de landbouwzones worden de grachten geherwaardeerd. In de bebouwde zones worden wadi’s (Water Afvoer Door Infiltratie) aangelegd in de berm.

Verkeersmaatregelen Fase 1: van 20 augustus 2018 tot 31 januari 2019

  • Afsluiten van Broekstraat tussen Akkerstraat en Houwendijk voor al het doorgaand verkeer.
  • Het kruispunt Broekstraat/Nieuwendijk wordt afgesloten vanaf maandag 1 oktober 2018.
  • Er wordt een omleiding ingesteld langs Saren en Houwendijk.

De betonnen kantstrook in de straat wordt gestort op donderdag 29, vrijdag 30 en maandag 3 december  2018.

Vanaf woensdag 28 november 2018 worden de pennen en koord geplaatst. Vanaf dan kunnen bewoners niet meer met de wagen de woning bereiken. De woningen zijn opnieuw bereikbaar na de uithardingsperiode van het beton (21dagen ), dus op vrijdag 21 december 2018.

In die uithardingsperiode wordt ook de de fundering en de onderlaag van asfalt geplaatst. Dit echter allemaal onder voorbehoud dat de weersomstandigheden het toelaten.