Home Leven Openbare Werken Broekstraat

Broekstraat

Alle actuele info over dit project is raadpleegbaar op de website van Aquafin:

Opdrachtgever: Aquafin NV subsidie riolering: VMM

Studiebureau: Arcadis

Aannemer: Huijbregts Infra

Uitvoering: Startdatum donderdag 16 augustus 2018. De werken zullen 11 maanden duren.

Over het hele tracé van de Broekstraat wordt riolering aangelegd en de wegenis wordt vernieuwd. Het afvalwater (DWA) wordt naar de bestaande riolering van de Akkerstraat geleid. In de landbouwzones worden de grachten geherwaardeerd. In de bebouwde zones worden wadi’s (Water Afvoer Door Infiltratie) aangelegd in de berm.

Verkeersmaatregelen Fase 2: van 7 januari 2019 tot 26 juli 2019

  • Afsluiten van Broekstraat tussen Akkerstraat en Houwendijk voor al het doorgaand verkeer.
  • Er wordt een omleiding ingesteld langs Saren en Houwendijk.

Vanaf dinsdag 8 Januari 2019 wordt het asfalt gefreesd tussen Nieuwendijk en Houwendijk. Deze gefreesde asfalt blijft tijdelijk liggen en wordt opgebroken naargelang de rioleringswerken vorderen. De rioleringswerken starten t.h.v. huis nr. 87 waar de pompput zal geplaatst worden. De riolering zal dan vanaf de pompput eerst richting Nieuwedijk worden aangelegd en aansluitend richting Houwendijk.