Home Leven Openbare Werken Broekstraat

Broekstraat

Alle actuele info over dit project is raadpleegbaar op de website van Aquafin:

Opdrachtgever: Aquafin NV subsidie riolering: VMM

Studiebureau: Arcadis

Aannemer: Huijbregts Infra

Uitvoering: Startdatum donderdag 16 augustus 2018. De werken zullen 11 maanden duren.

Over het hele tracé van de Broekstraat wordt riolering aangelegd en de wegenis wordt vernieuwd. Het afvalwater (DWA) wordt naar de bestaande riolering van de Akkerstraat geleid. In de landbouwzones worden de grachten geherwaardeerd. In de bebouwde zones worden wadi’s (Water Afvoer Door Infiltratie) aangelegd in de berm.

Verkeersmaatregelen Fase 1+2: van 26 maart 2019 tot 26 juli 2019

  • Afsluiten van Broekstraat tussen Akkerstraat en Arselt (Oud-Turnhout) voor al het doorgaand verkeer.
  • Er wordt een omleiding ingesteld langs Arselt (OT), Rhoode (OT), Loopbeemden, Houwendijk en Saren.