Home Leven Openbare Werken Geplande werken

Geplande werken

Torenstraat – Diepenbeemd – Gildenstraat

Opdrachtgever: gemeentebestuur
Studiebureau: Carlier (Infrabo)
Infovergadering bewoners fase voorontwerp: 2 maart 2017
Uitvoering: Voorjaar 2018

De riolering in het oudste deel van Torenstraat wordt volledig vernieuwd (tussen Koeistraat en Diepenbeemd). In de overige straten worden plaatselijk renovaties van de riolering uitgevoerd. De volledige weginrichting van Torenstraat, Diepenbeemd en Gildenstraat wordt vernieuwd.

 

Broekstraat

Opdrachtgever: Aquafin NV subsidie riolering: VMM
Studiebureau: Arcadis
Dossier is in voorontwerpfase
Uitvoering: 2018

Over het hele tracé van de Broekstraat wordt riolering aangelegd en de wegenis wordt vernieuwd. Het afvalwater (DWA) wordt naar de bestaande riolering van de Akkerstraat geleid. In de landbouwzones worden de grachten geherwaardeerd. In de bebouwde zones worden wadi’s (Water Afvoer Door Infiltratie) aangelegd in de berm.