Home Leven Openbare Werken Ontdubbeling fietspad langs N118 Hertevelden-Huiskens

Ontdubbeling fietspad langs N118 Hertevelden-Huiskens

Ontdubbeling fietspad langs N118 Hertevelden-Huiskens

Hieronder vind je de projectnota die werd goedgekeurd op de regionale mobiliteitscommisies van 21 september 2017 en 16 november 2017.

Tevens kan je er de meest recente ontwerpplannen over het project downloaden. De innemingsplannen kunnen omwille van persoonsgebonden gegevens niet worden geraadpleegd.