Home Leven Openbare Werken Torenstraat – Diepenbeemd – Gildestraat

Torenstraat – Diepenbeemd – Gildestraat

Alle actuele info over het project is raadpleegbaar via de website van Aquafin: https://www.aquafin.be/nl-be/mijn-omgeving/arn3006

Opdrachtgever: Aquafin - gemeentebestuur

Studiebureau: Carlier (Infrabo)

Aannemer: Mols nv

Uitvoering: Startdatum maandag 30 juli 2018. De werken zullen 7 maanden duren.

De riolering in het oudste deel van Torenstraat wordt volledig vernieuwd (tussen Koeistraat en Diepenbeemd). In de overige straten worden plaatselijk renovaties van de riolering uitgevoerd. De volledige weginrichting van Torenstraat, Diepenbeemd en Gildenstraat wordt vernieuwd.

 

Verkeersmaatregelen

Fase 1: Torenstraat van 30 juli 2018 tot 15 oktober 2018

 • Afsluiten van Torenstaat tussen Koeistraat en Diepenbeemd voor al het doorgaand verkeer.
 • Parkeerverbod in de Torenstraat tussen De Daries en het kruispunt met de Diepenbeemd wegens heraanleg voetpaden.
 • Tussen het kruispunt van De Valken/Torenstraat en Gildestraat/Diepenbeemd is enkel plaatselijk verkeer toegelaten.
 • Er wordt een omleiding ingesteld langs Gildestraat – Koeistraat – De Valken.
 • Bemdhal is bereikbaar langs Gildestraat.
 • Het eenrichtingsverkeer in Gildestraat wordt opgeheven.

Fase 2: Kruispunt Koeistraat/Gildestraat van 24 september 2018 tot 30 september 2018

 • Afsluiten van Koeistraat t.h.v. Gildestraat voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
 • Omleiding richting Ravels langs de route Hovestraat – Wezenstraat – Vrijheid.
 • Omleiding richting Retie langs de route De Daries – Akkerstraat – Kerkstraat.
 • Bemdhal is bereikbaar langs De Valken - Torenstraat – Diepenbeemd.
 • Het eenrichtingsverkeer in Gildestraat wordt opgeheven.

Fase 3: Gildestraat van 17 september 2018 tot 4 november 2018

 • Afsluiten van Gildestraat tussen Koeistraat en Diepenbeemd voor al het doorgaand verkeer.
 • Er wordt een omleiding ingesteld langs Koeistraat – De Valken – Torenstraat – Diepenbeemd.
 • Er worden bijkomende signalisatieborden geplaatst met aanduiding “omleiding Bemdhal” langs hogervermelde omleiding.

Fase 4: Diepenbeemd en kruispunt Torenstraat/Diepenbeemd van 5 november 2018 tot 30 november 2018

 • Afsluiten van Diepenbeemd tussen Torenstraat en Gildestraat voor al het doorgaand verkeer.
 • Afsluiten van kruispunt Diepenbeemd/Torenstraat.
 • Er wordt er een omleiding ingesteld langs De Valken – Koeistraat – Gildestraat met extra signalisatie voor bereikbaarheid Bemdhal.
 • De Bemdhal is bereikbaar via de Gildestraat.
 • Het eenrichtingsverkeer in Gildestraat en Torenstraat wordt opgeheven.

Fase 5: Kruispunt Gildestraat/Diepenbeemd van 1 december 2018 tot 15 december 2018

 • Het kruispunt wordt afgesloten.
 • Er wordt een omleiding ingesteld langs Koeistraat – De Valken – Torenstraat.
 • In deze fase is de Bemdhal enkel bereikbaar langs doorgang t.h.v. de brandweerkazerne in de Kerkstraat.
 • Het eenrichtingsverkeer in Gildestraat wordt opgeheven.