Home Leven Parochies Voorheide

Voorheide

Voorheide

Geschiedenis

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er op de Voorheide ongeveer 150 mensen afgesloten van de rest van het dorp door het plaatsen van een elektrische afsluiting aan het kanaal. De afstand naar Ravels en Postel was te groot en alle verkeer met Reusel was afgesneden.

Toch mocht de pastoor van Reusel van de bezetter de zielezorg van de afgesloten op zich nemen. Later zou een priester van de Postelse abdij deze taak op zich nemen. Aan de Grens, in de ontsmettingsstallen (quarantainestallen) werd een vertrek omgevormd tot bedehuis.

E.H.  Vermeulen bouwde in 1921 een kapel aan de Brulen. De nieuwe parochie werd toegewijd aan Sint Jozef. Tot dan was de Voorheide (of de Vraai) een kapelanie van de hoofdkerk maar enkele jaren later werd ze een volwaardige parochie.

De parochie strekt zich uit vanaf de kapel in de Wampenberg tot aan de grens met Nederland en telt bijna 2.500 inwoners.

De parochie kent vele werkgroepen en organisaties .Wil je hier actief in betrokken worden dan kan je voor meer informatie terecht bij het parochieteam (zie contactgegevens onderaan).

Kerkelijke vieringen

 • Zaterdag om 18.00 uur Eucharistieviering
 • Laatste zaterdag van de maand gezinsviering om 18.00 uur
 • Zondag om 9.30 uur gebedsdienst

Met hoogdagen zoals ; Pasen –Pinksteren- Kerstmis- O.H. Hemelvaart,- O.L Vrouw Hemelvaart….
Zie parochieblad

Werkingen verbonden met de parochie

Onthaalgroep - parochieteam - kerkraad - parochieraad -beheerraad parochiecentrum - werkgroep doop-vormsel eerste communie -gezinsviering - kerkzangkoor - kinderkoor - acolieten - lectoren - gebedsleiders - werkgroep kerstversiering en kerststal - werkgroep Broederlijk Delen -Welzijnszorg - feestcomité parochiefeesten - ziekenzorg - KWB - Femma - chiro

Permanentie op de pastorij

Voorheide 48
2370 Arendonk

U kan voor al uw vragen terecht op de pastorij en dit tijdens de uren van de permanentie:

 • elke woensdag en zaterdag 
 • tussen 9.00 uur en 10.00 uur

Voor meer informatie wat betreft doopsel, huwelijk, uitvaart... kan je steeds terecht bij:

 • EH Leon Marien
  Heirbaan 14
  2370 Arendonk
  Tel. 014 67 30 72
  e-mail: leon.marien@gmail.com
 • Bij de leden van het paochieteam

Leden parochieteam

Christien Bossens
Onder d' Eiken 12
Tel. 014 67 87 68

Renilda Maes
Wampenberg 164
Tel. 014 88 83 30
Mobiel 0472 35 16 44

Petra Van Deursen
De Maalberg 3
Tel. 014 71 84 88

Karel Helsen
Voorheide 52
Tel. 014 67 28 49