Home Leven Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is de manier waarop we omgaan met de ruimte. Het belang van ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning is de voorbije jaren sterk toegenomen. Open ruimte is in Vlaanderen immers schaars en bijzonder kwetsbaar geworden. Het doel is een duurzaam evenwicht te scheppen tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, groengebieden ...

Aan de hand van een aantal documenten, visies enz. wordt de ruimtelijke ordening concreet gemaakt binnen onze leefwereld.

Voor specifieke vragen aan de stedenbouwkundige ambtenaar of de schepen, dient u op voorhand een afspraak te maken.