Home Leven Ruimtelijke ordening BPA's en RUP's

BPA's en RUP's

Een BPA of Bijzonder Plan van Aanleg is een gemeentelijk bestemmingsplan dat gemaakt werd om het gewestplan te verfijnen of te wijzigen. In de gemeente Arendonk zijn momenteel 6 BPA’s van kracht.

Volgende BPA's zijn gelegen in Arendonk:

 • Industriezone Hoge Mauw
 • Watering
 • De Vloet
 • Zonevreemde bedrijven
 • Heikant
 • Klavervelden

 Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA’s niet meer opgemaakt, maar worden gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) opgesteld. Deze RUP's vertrekken altijd vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) maakt de uitvoering van een ruimtelijk structuurplan (RS) concreet. Zowel gemeenten, provincies (PRUP) als de Vlaamse overheid kunnen RUP's opmaken. De bestaande BPA's blijven geldig tot ze worden vervangen door een RUP.

 

Een RUP, ruimtelijk uitvoeringsplan, is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt.

 Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Een RUP regelt voor elk stuk grond wat er wel of niet mag gebouwd of verbouwd worden. Het toont hoe een bepaalde buurt er in de toekomst kan uitzien Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen verleend worden.

Een RUP bestaat uit verschillende delen: een toelichtingsnota, een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. Soms hoort er ook een onteigeningsplan bij.

Meer informatie over uitvoeringsplannen vind je op de website van de Vlaamse overheid.

In Arendonk zijn volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak of van kracht:

 • Hoge Mauw
 • De Brulen
 • Zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur
 • Zonevreemde bedrijven (fase 2)
 • Recreatief Knooppunt Biesputten
 • PRUP RWZI Arendonk

 Je kan de bestemmingsplannen en stedenbouwkundige voorschriften van de BPA’s en RUP’s in de kolom hiernaast downloaden.