Home Leven Ruimtelijke ordening BPA's en RUP's BPA

BPA

Een BPA of Bijzonder Plan van Aanleg is een gemeentelijk bestemmingsplan dat gemaakt werd om het gewestplan te verfijnen of te wijzigen. In de gemeente Arendonk zijn momenteel 6 BPA’s van kracht.

Volgende BPA's zijn gelegen in Arendonk:

  • Industriezone Hoge Mauw
  • Watering
  • De Vloet
  • Zonevreemde bedrijven
  • Heikant
  • Klavervelden

 Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA’s niet meer opgemaakt, maar worden gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) opgesteld. Deze RUP's vertrekken altijd vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) maakt de uitvoering van een ruimtelijk structuurplan (RS) concreet. Zowel gemeenten, provincies (PRUP) als de Vlaamse overheid kunnen RUP's opmaken. De bestaande BPA's blijven geldig tot ze worden vervangen door een RUP.