Home Leven Ruimtelijke ordening BPA's en RUP's RUP

RUP

Een RUP, ruimtelijk uitvoeringsplan, is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt.

 Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Een RUP regelt voor elk stuk grond wat er wel of niet mag gebouwd of verbouwd worden. Het toont hoe een bepaalde buurt er in de toekomst kan uitzien Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen verleend worden.

 Een RUP bestaat uit verschillende delen: een toelichtingsnota, een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. Soms hoort er ook een onteigeningsplan bij.

 Meer informatie over uitvoeringsplannen vind je op de website van de Vlaamse overheid.

 In Arendonk zijn volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak of van kracht:

  • Hoge Mauw
  • De Brulen
  • Zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur
  • Zonevreemde bedrijven (fase 2)
  • Recreatief Knooppunt Biesputten
  • PRUP RWZI Arendonk
  • RUP Containerpark