Home Leven Ruimtelijke ordening BPA's en RUP's RUP RUP Containerpark

RUP Containerpark

Ook jij hebt misschien al wel gemerkt dat het gemeentelijke containerpark verouderd en te klein is. Het gemeentebestuur werkt daarom al een tijdje aan het dossier voor de herlocalisatie van het containerpark.

Het gemeentebestuur kocht terreinen aan de Hoge Mauw, kadastraal gekend als afd. 1, sectie C nrs. 1233A, 1235A en 1235 A, met de intentie op deze terreinen een nieuw gemeentelijke containerpark te vestigen. Om de inrichting van het containerpark op die plaats mogelijk te maken, moest de gewestplanbestemming gewijzigd worden door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Containerpark' is definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2017.

Je kan de definitieve plannen ook hieronder bekijken.

Heb je vragen bij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Containerpark', bij één van de documenten of plannen of over de procedure? Neem dan contact op met één van de medewerkers van de dienst ruimtelijke ordening. Dat kan telefonisch op 014 40 90 80 of per mail via grondgebiedszaken@arendonk.be.

Voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd ook een MER-screeningsnota opgemaakt. Op basis van het screeningsdossier heeft de dienst Milieueffectenrapportagebeheer op 9 februari 2017 beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van het plan-MER niet nodig is. Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer SCRPL16214. De documenten met betrekking tot de MER-screening kan je ook hieronder raadplegen.