Home Leven Ruimtelijke ordening Kadastrale gegevens

Kadastrale gegevens

Met de CadGIS Viewer van de federale overheid financiën kan je online de kadastrale percelenplannen raadplegen.

Met de GadGIS Viewer kan je:

  • online kadastrale gegevens opzoeken en raadplegen (zoeken op adres, perceelnummer en perceelsoppervlakte consulteren, grafische afmetingen nemen ...);
  • niet-officiële prints maken (een plan afdrukken om bijvoorbeeld iets op aan te duiden, zoals de locatie van een nieuw tuinhuis dat je wenst te zetten);
  • tegen betaling officiële planuittreksels aanvragen (eventueel met een kadastrale legger en lijsten van eigenaars en aanpalenden);
  • tegen betaling een kopie van de vectordata (GML of shapefile) van (een deel van) de kadastrale percelenplannen aanvragen.

Deze CadGIS Viewer bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Een publieke toepassing voor het grote publiek =  voor iedereen hier toegankelijk
  • Een beveiligde toepassing voor de burger = toegankelijk via MyMinfin met behulp van een e-id of burgertoken;
  • Een beveiligde toepassing voor geconventioneerde landmeters= toegankelijk via MyMinfinPro met behulp van een e-id of burgertoken.

 

Meer opties met eID

Het spreekt voor zich dat in de publieke toepassing geen persoonsgegevens, fiscale data en andere privacygevoelige informatie beschikbaar zijn. Wanneer je via MyMinfin aanmeldt met je e-id of burgertoken kan je wel gedetailleerde kadastrale gegevens over je eigen onroerende goederen consulteren.

 

Niet officieel

De vermelde huisnummers in de CadGIS Viewer geven slechts bij benadering de ligging aan en zijn bijgevolg niet noodzakelijk correct. Voor de officiële huisnummers kan je terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening

 

Handleiding

Een uitgebreide handleiding van de CadGIS Viewer vind je hier.