Home Leven Ruimtelijke ordening Kleine werken

Kleine werken aan woning eenvoudiger

Als je kleine werken aan of rond je woning wil doorvoeren, kan dat sinds 1 december 2010 sneller en met minder administratieve verplichtingen. Dit is het gevolg van de goedkeuring van 2 besluiten van de Vlaamse overheid.

Meldingsplicht

Voor sommige werken volstaat het dat je vanaf nu een meldingsdossier indient bij je gemeentebestuur. 20 dagen later kan je dan met de werken beginnen.

Enkele voorbeelden

  • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij;
  • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken;
  • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40 m² per perceel;
  • zorgwonen

Vrijstelling

Een aantal werken dient noch gemeld noch vergund te worden. Deze werken zijn vrijgesteld. Het aantal vrijgestelde werken is vereenvoudigd en uitgebreid.

Niet overal geldig

Zowel meldingen als vrijstellingen zijn enkel mogelijk indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (verkavelingsvoorschriften, lokale plannen, …). Je kan je dus best goed informeren bij de dienst ruimtelijke ordening voor je start met de werken.

Architect nodig?

Aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Voor werken die impact hebben op de stabiliteit van je woning is steeds een architect nodig. In die gevallen zal een architect voor jou het aanvraag- of meldingsdossier samenstellen en ondertekenen.

Als je meer wil weten over de meldingsplicht en de nieuwe vrijstellingsregeling kan je terecht op onderstaande website.

Linken