Home Leven Ruimtelijke ordening Milieuvergunning

Milieuvergunning

Voor het uitbaten van industriële gebouwen, landbouwbedrijven, schrijnwerkerijen e.d. is een milieuvergunning (Vlarem) vereist.

Bij het indienen van de bouwaanvraag dient u onmiddellijk een milieuvergunning aan te vragen aangezien zonder milieuvergunning de stedenbouwkundige vergunning niet rechtsgeldig is.