Home Leven Ruimtelijke ordening Stedenbouwkundig attest

Stedenbouwkundig attest

Vooraleer over te gaan tot aankoop van een (bouw) grond, eis van de verkoper een stedenbouwkundig attest wat U de zekerheid geeft dat op een perceel wel degelijk kan/mag gebouwd worden.