Home Leven Ruimtelijke ordening Stedenbouwkundige vergunningen

Stedenbouwkundige vergunningen

Voor bijna alle bouwwerken is een bouwvergunning vereist.

Als uw woning of perceel gelegen is binnen een goedgekeurde verkaveling of een BPA/RUP kunnen er andere voorschriften gelden. Het is belangrijk dat u zich goed informeert want elke aanvraag stedenbouwkundige vergunning is uniek.

Vooraleer een architect te belasten met het opstellen van de bouwplannen contacteer je best de dienst stedenbouw inzake de geldende voorschriften. Voor een belangrijk aantal bouwwerken is inderdaad de medewerking van een architect NIET vereist.

Het is aan te raden de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente vooraf te raadplegen om zekerheid te bekomen over uw bouwplannen.

Hoe een aanvraag indienen

De aanvraag stedenbouwkundige vergunning dien je in aan de balie bij de bouwdienst of bezorg je per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen. De samenstelling van het dossier verschilt naar gelang de soort aanvraag.

Eenvoudige dossiersamenstelling

 • formulieren in 4 exemplaren, plannen in 6 -voud
 • vergunningsaanvraagformulier
 • plannen
 • minstens 3 kleurenfoto’s
 • statistisch formulier

Uitgebreide dossiersamenstelling

 • formulieren in 4 exemplaren, plannen in 8-voud
 • de medewerking van een architect is verplicht!
 • vergunningsaanvraagformulier
 • beschrijvende nota
 • plannen
 • minstens 6 kleurenfoto’s
 • aanstiplijst hemelwater
 • statistisch formulier
 • technische werken: in 4 exemplaren
 • vergunningsaanvraagformulier
 • beschrijvende nota
 • plannen
 • minstens 6 kleurenfoto’s

Als u een stedenbouwkundige vergunning bekomen hebt, kan u starten met de uitvoering van uw bouwplannen. Een stedenbouwkundige vergunning is echter beperkt uitvoerbaar.

De stedenbouwkundige vergunning vervalt indien :

 • de werken binnen de 2 jaar na afgifte van de vergunning niet zijn gestart.
 • de werken gedurende meer dan 2 jaar zijn onderbroken.
 • de woning 3 jaar na de start van de werken niet winddicht is.

Linken