Home Leven Sport Sportraad

Sportraad

Sportraad

De gemeentelijke sportraad is het orgaan dat aan het gemeentebestuur advies geeft over het sportgebeuren van de gemeente. De sportraad kan advies geven op vraag van het bestuur of op eigen initiatief. Hij bestaat uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.

Vergaderingen

De algemene vergadering komt om de twee maanden samen en de raad van bestuur vergadert maandelijks.

Doelstellingen

De sportraad wil zoveel mogelijk sportactoren betrekken bij het geven van het advies en heeft daarom een zeer divers organogram uitgewerkt. Het is de bedoeling dat verschillende sectoren (verenigingen, scholen, individuele sporters, …) vertegenwoordigd zijn binnen de sportraad zodat de adviezen goed gefundeerd opgemaakt worden.

Tijdens de jaarlijkse sportlaureatenviering worden de Arendonkse kampioenen en laureaten in de bloemetjes gezet door de sportraad.

Downloads