Home Leven Sport Sportregio Noorderkempen

Sportregio Noorderkempen

Sportregio Noorderkempen

De sportregiowerking is een samenwerkingsverband op sportief vlak tussen12 gemeenten. Andere partners zijn het APB Sport Antwerpen, Bloso, het Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) en Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS).

Wat doet de sportregio?

  • Promoot sportactiviteiten voor doelgroepen die op gemeentelijk niveau minder gemakkelijk bereikbaar zijn (Bv. De Noordloper).
  • Organiseert vormingsinitiatieven.
  • Organiseert overlegmomenten op uitvoerend (sportdiensten), adviserend (sportraden) en beleidsniveau (schepenen van sport).
  • Coördineert en ondersteunt G-sport.

Samenstelling

De 12 gemeenten van Sportregio Noorderkempen zijn:

Link