Home Leven Sport Sportsubsidies

Sportsubsidies

Als sportvereniging kan je bij verschillende instanties subsidies aanvragen. Zowel bij de gemeente als bij andere organisaties wordt er meestal gewerkt met aanvraagformulieren die ingevuld moeten worden op basis van een goedgekeurd subsidiereglement.

Gemeentelijke subsidies

Om gemeentelijke sportsubsidies te ontvangen dien je als vereniging eerst erkend te worden door de gemeente. We onderscheiden momenteel twee soorten, de sportsubsidie en de subsidie jeugdsportbegeleiding.

Sportsubsidie

De sportsubsidie heeft als doel de kwalitatieve werking van de sportvereniging te ondersteunen en te verbeteren. In het subsidiereglement sport worden kredieten voorzien voor volgende thema's:

  • Werkingssubsidies.
  • Projectsubsidies.
  • Opleidingssubsidies.
  • Vrijwilligerssubsidies.

Subsidie jeugdsportbegeleiding

De subsidie jeugdsportbegeleiding richt zich per legislatuur tot een welbepaald thema. Voor de periode 2014-2019 wordt getracht om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders te verhogen. In het reglement liggen de accenten dan ook vooral op opleiding en bijscholing van trainers en de jeugdsportcoördinator.

Provinciale subsidies

De provincie Antwerpen geeft op zijn beurt subsidies voor:

Naast de gemeentelijke en provinciale subsidies kunnen sportclubs vaak ook via de sportfederatie waar ze lid van zijn of via de Vlaamse overheid, gesubsidieerd worden.