Home Leven Sport Sportvorming

Sportvorming

Vorming en opleiding van trainers, bestuurders en sporters worden de dag van vandaag steeds belangrijker in het sportgebeuren. Verschillende organisaties bieden verschillende cursussen en opleidingen aan.

Dynamo Project

De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Dynamo Project het hulpmiddel aan sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak. Het Dynamo Project is een project dat sportclubs in Vlaanderen ondersteunt op management vlak. Het Dynamo Project is er voor alle non-profit sportclubs in Vlaanderen, kleine of grote clubs.

Voor sportclubs aangesloten bij een VSF federatie zal de dienstverlening gratis zijn. Sportclubs die niet zijn aangesloten bij een VSF federatie kunnen ook gebruik maken van de dienstverlening van Dynamo Project maar voor hen zal er een kleine vergoeding aangerekend worden die de kost van de dienstverlening deels zal dekken.

Kijk zeker eens op de Dynamo-website!

APB Sport Antwerpen ism Sportregio Noorderkempen

APP Sport Antwerpen en Sportregio Noorderkempen organiseren een ganse waaier aan vormingen. Meer info vind je op de website van APB Sport Antwerpen.

Vlaamse Trainersschool (VTS)

De Vlaamse Trainersschool is de organisatie die sportkaderopleidingen inricht over gans Vlaanderen om goed opgeleide trainers en begeleiders te vormen. Het aanbod vind je op de website van Bloso.

De brochure Sportkaderopleidingen 2018 is verkrijgbaar op de sportdienst en kan je onderaan downloaden.

Ander vormingsaanbod

Andere aanbieders van cursussen en bijscholingen zijn Sportac en de Bond voor Lichamelijke Opvoeding.

Linken

Downloads