Home Leven Veiligheid Brandweer

Brandweer

Brandweer

Brandalarm

Alarmering van de brandweer kan je enkel en alleen doen via het noodoproepnummer 112.

Dit nummer mag alleen gebruikt worden voor dringende oproepen (brand, ongeval).

Voor minder dringende interventies (bv. wespennest, wateroverlast ...) kan je een aanvraag doen via het e-loket van Hulpverleningszone Taxandria.

Taken van de brandweer

Je kan de brandweerdienst ook om hulp verzoeken voor 22 andere gevallen dan brand waarin mensen in gevaar verkeren of hun goederen bedreigd zijn.

 • Vervoer van en zorgen aan een verstikte of aan een drenkeling.
 • Hulp bij een ontploffing.
 • Redden van personen opgesloten in liften.
 • Verlossen van een op een dak gevluchte persoon. Inzonderheid wanneer het om een zwakzinnige gaat.
 • Bevrijden van een onder het puin of afbraak bedolven persoon.
 • Bevrijding van een onder een voertuig geklemde persoon.
 • Dringend vervoer van een zieke en van een slachtoffer van een ongeval die zich op de openbare weg of op een openbare plaats bevindt.
 • Bevrijding van een geëlektrocuteerde persoon.
 • Bevrijding van een persoon uit een riool.
 • Ophalen van een persoon uit een put of kanaal, vijver enz....
 • Vrijmaken van de openbare rijweg indien er gevaar dreigt voor personen of goederen.
 • Bevrijding van personen geklemd tussen een machine.
 • Leegpompen van kelder ingevolge overstroming of lekkage aan de waterleiding die onder de openbare weg geïnstalleerd is.
 • Interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen.
 • Ontsnapping van stoom in een gebouw.
 • Oververhitte verwarmingsketel.
 • Luchtverversing van lokalen waar rook, gas, koudmakend mengsel is binnengedrongen.
 • Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert.
 • Interventie bij overstroming of ramp.
 • Neutralisering van een laag koolwaterstofverbinding of zuur.
 • Opsporen van een radioactieve bron die gevaar voor de bevolking oplevert.
 • Onschadelijk maken of vernietiging van wespennesten en bijennesten of bijenzwermen die gevaar meebrengen voor personen.

Al deze tussenkomsten zijn gratis, uitgezonderd de gevallen waarvoor de Hulpverleningszone Taxandria een retributiereglement heeft gestemd, bv. de vervuiler van de openbare weg betaalt de kosten.

Locatie