Home Leven Verkeer Interregproject - MOBIKA

Interregproject - MOBIKA

Interregproject - MOBIKA

De tijd dat Arendonk een eenvoudig plattelands dorp was in de grensstreek ligt ver achter ons. Arendonk is uitgegroeid tot een economische pool met een industriegebied dat meer dan duizend mensen te werk stelt. Vanuit Nederland zijn wij de toegangspoort naar Vlaanderen geworden.

Om verdere economische ontwikkeling te bevorderen werd in Arendonk de jongste jaren sterk geïnvesteerd in mobiliteit.

Het Mobikaproject was mede stimulans om de veiligheid van de toegang naar het industriepark te verbeteren. Tevens werd de mobiliteitssituatie in het centrum van de gemeente verbeterd en ontlast door de bouw van een nieuwe op- en afrittencomplex in Hapert.

Door Mobika werd de parallelle grensoverschrijdende aanpak van het parkmanagement in zowel de Hoge Mauw in Arendonk als in het Kempische bedrijvenpark in Hapert in gang gezet. Dit leidde niet alleen tot een boost in het parkmanagement maar ook in de communicatie tussen de bedrijven die in de toekomst alleen maar kan toenemen.

Naast een oplossing voor die projectelementen die rechtstreeks door Interreg worden gesubsidieerd, zorgt Mobika ook nog mede voor de realisatie van enkele andere projectonderdelen als: de vrachtwagenparkings in Hapert en op de grensovergang in Postel, maar vooral voor de nieuwe rechtstreekse aansluiting op de parallelweg van de E34 van de industriezone Hoge Mauw voor het verkeer richting Antwerpen.

Wij kunnen als gemeente met voldoening terugkijken op de samenwerking die via Mobika tot stand kwam. Voldoening die nog eens materieel wordt verzilverd zodra de beloofde subsidie zal zijn uitbetaald.

Kristof Hendrickx, burgemeester Arendonk

Het draaiboek van het project en de bijlagen zijn hieronder raadpleegbaar bij downloads.

Downloads