Home Leven Vrije tijd Promotie evenementen

Promotie evenementen

Promotie evenementen

Wie een evenement organiseert wil dat vanzelfsprekend - op uitzondering van privé evenementen - zo goed mogelijk in de aandacht brengen.

Onze gemeente beschikt hiervoor over aanplakzuilen waarop affiches van jouw evenement kunnen worden aangebracht door de werkliedendienst van de gemeente. Zelf affiches aanbrengen is niet toegelaten. Verder staan op vijf plaatsen langs de invalswegen aankondigingspanelen opgesteld waarin verenigingen op eigen initiatief en mits het naleven van een beperkt aantal regels, beschilderde of beletterde borden mogen aanbrengen met info over het evenement. De na te leven termijnen zijn: aanbrengen ten vroegste één maand vooraf en verwijderen uiterlijk drie dagen na het evenement.

Activiteiten die je ingeeft in de UiT-databank worden niet alleen overgenomen door tal van media, ze komen ook in de agenda van de gemeentelijke website te staan. Het merendeel van de Arendonkse evenementen zal tevens worden overgenomen in de activiteitenkalender (rubriek gemeentelijke berichtgeving) van het lokale infoblad 'In Arendonk'. Afhankelijk van de aard van je evenement behoort ook een vermelding op de gemeentelijke lichtkrant tot de mogelijkheden.

Daarnaast zijn er uiteraard nog tal van niet-gemeentelijke initiatieven voor de promotie van je evenement.